2016. április 14., csütörtök

Nagaarum – D.I.M. (2016)

A veszprémi egyszemélyes projektként működő Nagaarum zenéjével először 2014-ben találkoztam. Akkori ˝Rabies Lyssa˝ albumának borongós depresszióval átitatott ambient black metal témái azonnal magukkal ragadtak. Elkezdem hát ismerkedni olyan korábbi anyagaival, mint például a csillagközi térbe utaztató 82 perc hosszú Oort és Oort II. post/space doom-jával, a Lombotómia, a Belaja Tajga 1-2., illetve a 70-es évek delejes, pszichedelikus hangulatát megidéző Gleccerek bámulatos zeneiségével. Nagaarum mindegyiknek albumának meg van a maga sajátságos arculata, hangulata, ami főként annak köszönhető, hogy albumainak főkoncepcióit, témáit általában a tudomány (csillagászat, természettudomány, stb.) oldaláról közelíti meg, ami alól nem kivétel a most megjelent 13. albuma sem. A D.I.M. ezúttal az experimental ˝avantgarde˝ post-black metal felé vette az irányt, amiről ő így beszél: "Zeneileg az eddigi anyagaim keresztmetszetére lehet számítani, csak sokkal letisztultabb hangzással. Túlcsiszolva természetesen nem lesz, a dohosság, és a nyers él megmaradt, csak minden jobban értelmezhető és érthető ezúttal. A szövegvilágban a szokásos tudományos témák jelennek meg, amiken keresztül a D.I.M. egy 19-ik századi nagy orosz tudósnak állít konkrét emlékművet. A lemez megírása és felvétele, keverése plusz a grafikai kivetülés kereken három hét munkát jelentett, és az eddigiekhez hasonlóan minden a saját műhelyemben készült."


Ahogy fentebb is említette a mostani lemezével egy orosz kémikusnak kíván emléket állítani. D.I.M., vagyis Dmitrij Ivanovics Mengyelejev, akinek a periódusos rendszerünket köszönhetjük. Ezért nem is csoda, hogy albumának számcímeit a periódusos rendszer egy-egy elemének vegyjele adja. Találhatóak itt alkálifémek, halogének, nemesgázok mondhatni egy komplett megzenésített post-black kémia óra az anyagok rájuk jellemző megszemélyesített tulajdonságaival, reakcióival, élettani és egyéb hatásaival. Ilyen elemi hatással robban arcunkban az album nyitó Rb heves redukcióktól fűtött sikálós post-black metal melódiái, vagy az őt követő Cl enyhén prog/thrash-t darálós, de egyben elszállós fojtogató lüktetése, ami után egy rövidke ideig alámerülünk a C rideg - instrumentális - mikrokozmoszában. A riffeivel lassan őrlő hipnotikusan tekergőző As egy igazi post doom eposz, a szóban forgó anyag gyógyító, és egyben gyilkoló tulajdonságaival csak úgy, mint az old-school black metal jellegű Hg toxikus, gyilkos kaszabolásai. Az ezüstösen csillogó kozmikus hangokat megszólaltató Ar egy hosszabb instrumentális suhanásra visz minket, amiből az Md rideg, agresszív meddősége szigorúsága tépnek ki. A zörejesen recsegő Po nehéz vákuumozott térbeli hangjaitól a szőr is feláll a hátamon, amin zárásként őserejét megmutatva emelkedik felül a legöregebb anyag, az életalapjait képviselő H depressziótól remegős doom vonaglása, s zajoktól keltett hangulati képe.


Az egyszemélyes, egyedi zenei projektekről már többször kifejtettem a véleménye. És továbbra is csak a legmélyebb tisztelettel tudok adózni azon alkotóknak, akik ötletgazdag, s egyben erősen öntevékeny emberként nem térnek ki az élet alkotásra ösztönző kihívásai elől.  Ezek az emberek számomra - ha csak hétköznapi szinten is - mindig is olyan példaértékeket hordoznak, mint a hajdani korok nagy tudósai, feltalálói, vagy felfedezői. Így vagyok Nagaarum zenei alkotásaival is. Tiszteletem!

Befejezésül pedig álljanak itt az albumában található alkotását inspiráló, vagy épp összegző gondolatai:  „A nagy felfedezések között van néhány, ahol a géniusz jelleme legalább olyan érdekes, mint maga a felfedezés. Sokféleképpen változhat az, aki nagy tetteket hajt végre. Vagy esetleg sehogyan sem változik. A lelki tartás az, ami közbeszólhat ilyenkor. 
Ez a kiadvány egy olyan embernek állít emléket, akire felnézek, akit becsülök, és egyik személyes példaképemnek tartok. 
Egy olyan korban tevékenykedett, amikor még a tudományterületek nem aprózódtak fel milliárdnyi kis szilánkra. Minden tudós értett még egy kicsit mindenhez. 
Nem tisztem becslésekbe bocsátkozni, inkább csak a véleményemet közlöm, amikor azt mondom, hogy a nagy felfedezések kora letűnt.”


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése